ಸುಮ್ಮನೆ

ಆಸೆ ಬುರುಕ ಅಲೆಗಳಿಗೆ

ತೆರೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ

ಬಿಸಿ ಮರಳು!

 

ಊರ ತುಂಬ ಅಂಗಡಿಗಳು.

ನನಗೇನೂ ಬೇಡ.

 


ಮಸಾಲೆ ಅರೆವ ಮಹಾ

ಸುಂದರಿಗೆ

ಊಟ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯಿಲ್ಲವಂತೆ!

Advertisements

~ by Usha B N on January 18, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: